Cấp Đối tác

Quan hệ cộng tác dưới hình thức dịch vụ bảo mật tập trung do Đối tác cung cấp cho Khách hàng cuối. Bảo vệ cấp chuyên gia, giám sát sự cố bảo mật chuyên sâu, bảo vệ thương hiệu, v.v.
Quan hệ cộng tác tập trung vào việc cung cấp dịch vụ bảo mật do Đối tác quản lý cho Khách hàng cuối.

Cấp đối tác doanh nghiệp

Chứng nhận

Chuyên môn về bảo mật

Trung tâm đào tạo được ủy quyền

Các đối tác học tập của Kaspersky cung cấp khóa đào tạo kỹ thuật có giảng viên hướng dẫn và phòng thí nghiệm thực hành.

Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhà cung cấp phù hợp nhất cho các sản phẩm và giải pháp của Kaspersky. Sử dụng chức năng tìm kiếm tương tác đơn giản để tìm thêm đối tác theo cả thông tin địa lý và hồ sơ công ty.

loading map...